Autorzy listu otwartego do premiera i parlamentarzystów zarzucają rządzącym brak odpowiednich rozwiązań wspierających rodziców, którzy sami chcą wychowywać swoje potomstwo. Takim rozwiązaniem mógłby być ich zdaniem bon opiekuńczo-wychowawczy przyznawany rodzicom wszystkich dzieci z możliwością wykorzystania go jako wsparcia finansowego rodzinnej opieki nad dzieckiem lub jako opłaty za żłobek.

Zdaniem 50 przedstawicieli środowisk zajmujących się zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz wychowaniem dzieci Państwo faworyzuje opiekę żłobkową, zamiast wspierać ekonomicznie najkorzystniejsze z punktu widzenia rozwoju dziecka rozwiązanie – samodzielną opiekę rodzica. Tymczasem, jak podkreślają, kluczową rolę dla rozwoju dziecka w pierwszych latach życia pełni właśnie przywiązanie do rodzica.

„Bezpieczna więź z bliską, znaną i kochaną dorosłą osobą stanowi fundament dla poczucia wartości, obrazu siebie i świata, kształtowania zainteresowania otoczeniem, gotowości do uczenia się i późniejszego wchodzenia w życie społeczne i kształtowania własnych relacji rodzinnych w dorosłości” a „wczesne dzieciństwo to kluczowy okres w rozwoju każdego człowieka. Jakość doświadczeń z tego okresu przekłada się bezpośrednio na sposób funkcjonowania przez całe życie” – czytamy w liście.

Opieka żłobkowa niesłusznie faworyzowana

Zdaniem ekspertów, młodym rodzicom przedstawia się opiekę żłobkową jako najlepsze możliwe rozwiązanie, zapominając przy tym o jego wadach: zbyt dużej liczbie dzieci przypadających na jednego opiekuna, braku maksymalnej dopuszczalnej liczby godzin spędzanych przez dziecko poza opieką rodzinną, niedostosowaniu programu do indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka w żłobku czy braku zapewnienia odpowiedniego okresu adaptacji dziecka do nowego miejsca i opiekuna.

Bon dla rodziców rezygnujących z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem?

Nie oferuje się przy tym żadnej alternatywy dla osób, które wybierają opiekę nad dzieckiem w domu. Taką alternatywą, zdaniem autorów listu, mógłby być na przykład bon opiekuńczo-wychowawczy przyznawany rodzicom wszystkich dzieci z możliwością wykorzystania go jako wsparcia finansowego rodzinnej opieki nad dzieckiem lub jako opłaty za żłobek. Z takie bonu mógłby skorzystać rodzic dziecka do trzeciego roku życia.